Maria Jarema (1908 Stary Sambór - 1958 Kraków)
Kompozycja, 1955 r.
Cena: 676,500 PLN
Object identifier
64606
We’re still working on English translations. Please come back soon. In the meantime you can browse through the auction in Polish
Maria Jarema (1908 Stary Sambór - 1958 Kraków)
Kompozycja, 1955 r.

Cena: 676,500 PLN

monotypia, tempera/papier naklejony na płótno, 86 x 60,5 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'MARIA JAREMA | 1955'
ID: 64606
Pochodzenie
  • kolekcja artystki
  • Galeria Zapiecek, Warszawa
  • kolekcja prywatna, Kraków
Więcej informacji
"Sztuka jest agresją. Burzy zastane pojęcia i wyobrażenia przeciwstawiając im nowe". – MARIA JAREMA Maria Jarema uznana była za bezkompromisową artystką, która wciąż na nowo podejmowała kolejne artystyczne wyzwania, ale także niezłomnie broniła swej pozycji kobiety i artystki. Prezentowana na aukcji kompozycja została namalowana trzy lata przed przedwczesną śmiercią i stanowi podsumowaniem jej doświadczeń i artystycznych poszukiwań. W okresie powojennym twórczyni rozpoczęła intensywne eksperymenty wokół zagadnień przestrzenni oraz ruchu. Poszukiwała także nowych form wyrazu poprzez niecodzienne zestawianie różnych artystycznych mediów. W latach 50. w obrębie jednej pracy łączyła technikę monotypii oraz tempery. Czerń, będąca pokłosiem użycia grafiki, zestawiona z lekkimi i barwnymi płaszczyznami, tworzyła wrażenie przenikania się kolorów. Zestawianie form solidnych z efemerycznymi, ciemnych z pastelowymi, stanowiło źródło budowania napięć, tworzenia iluzji przestrzenności i dynamiki. Maria Jarema wywodziła się z artystycznej rodziny, jej matka była pianistką, zaś starszy brat był uczniem Pankiewicza, który kontynuował swoją edukację w Paryżu. W ramach sprzeciwu wobec kierunku obranego przez brata, ale także wobec społecznych konwenansów i podziału na role, podjęła decyzję do zapisania się do pracowni rzeźby profesora Xawerego Dunikowskiego. Wbrew obiegowej opinii jakoby rzeźba była typowo męskim zajęciem, artystka szybko zyskała uznanie w oczach wymagającego nauczyciela. Bliskie znajomości zawarte na studiach wkrótce ewoluowały, by przemienić się w Grupę Krakowską. Jaremianka należała do niej przed wojną i pomagała w reaktywowaniu grupy po odwilży w 1957 roku. Młodych twórców należących do tego stowarzyszenia jednoczyła fascynacja nowoczesnymi kierunkami w sztuce europejskich pierwszych dekad XX wieku, oraz artystami takimi jak Chagall, Picasso, Léger. Tworzone przez Marię Jaremę formy przestrzenne znamionowały zainteresowanie światem organicznym i lokowały się między abstrakcją a przetworzonymi i deformowanymi kształtami wywiedzionymi z obserwacji otaczającej rzeczywistości. Artystka od początku swej drogi twórczej była niezwykle wyczulona na wszelkie nowe impulsy artystyczne i bacznie obserwowała rozwój europejskiej sztuki. W poszukiwaniu inspiracji była bardzo selektywna i pozwalała dojść dogłosu tym rozwiązaniom i przeczuciom, które pozostawały w sferze jej własnych zainteresowań. Ważnym aspektem jej twórczości było zaangażowanie wiedzy i intelektu. Jej prace pozostawały silnie sprzężone z rozwojem nauk ścisłych, takich jak fizyka, oraz rozważaniami z zakresu filozofii. Szczególnie ważne było dla Jaremianki zagadnienie ruchu, jako jednego z głównych problemów nowoczesności. W jej dorobku znajdują się całe cykle, będące próbą rozwikłania konkretnego problemu, a na które składały się samodzielne rozwiązania połączone wspólną koncepcją, o czym świadczą tytuły tych serii taki „Filtry”, „Rytm”, „Obroty”, „Turbina”, „Ruch”. Nazwy te ujawniają szerokie spektrum zainteresowań autorki prezentowanej pracy, które sięgało od sztuk wizualnych, po literaturę, muzykę aż po zagadnienia kinetyczne. Jej eksperymenty rozwijały się symultanicznie z rozważaniami artystów takich jak Mortensen oraz Mario Nigro, czy Vistor Vasarely. Wystawę ostatniego z artystów Jaremianka miała okazję zobaczyć osobiście w trakcie pobytu w Paryżu w 1955 roku. Na jej płótnach dostrzec można formy nawiązujące do biologicznych form, ścięgien i mięśni, jako mechanizmów odpowiedzialnych za ruch. Precyzyjnie budowane kompozycje składają się z wzajemnie przenikających się płaszczyzn oraz kształtów połączonych pulsującym rytmem, zdając się zbliżać i oddalać. Obrazy te sugerują trójwymiarowość, przypominając o rzeźbiarskim doświadczeniu artystki.

Dodaj obiekt

0
Print catalog

All objects on auction

Anna Cyronek

"Little forms", 1985 r.

Marek Sobczyk

"Camel Dzudda (Korewolucja)", 2006

Estimation: 25,000 - 35,000 PLN

Jan Dobkowski

"Looking for hope", 1971

Bid price: 15,000 PLN

Jan Dobkowski

"Fulness of nature" , 1988

Bid price: 20,000 PLN

Jan Dobkowski

"To each other", 1977

Bid price: 22,000 PLN

Stanislaw Fijalkowski

"Little composition with clouds", 1958

Bid price: 65,000 PLN

Stanislaw Fijalkowski

"12 XI 70", 1970

Bid price: 110,000 PLN

Maria Jarema

Composition, 1955

Price: 676,500 PLN

Tadeusz Dominik

"Untitled", 1968

Bid price: 30,000 PLN

Tadeusz Dominik

"Landscape", 2007

Estimation: 28,000 - 36,000 PLN

Jerzy Nowosielski

Woman on the ship, 1980

Bid price: 800,000 PLN

Jerzy Nowosielski

A women inside the space, 1964

Estimation: 240,000 - 330,000 PLN

Jerzy Nowosielski

"Nude by the sea", 1982

Bid price: 250,000 PLN

Kazimierz Mikulski

"Night-time bathing", 1961

Bid price: 95,000 PLN

Kazimierz Mikulski

"Before the breakfast", 1965

Bid price: 110,000 PLN

Tadeusz Kantor

"I was kidnapped by a girl" from the series "further no more", 1988

Bid price: 700,000 PLN

Tadeusz Kantor

Abstract composition, 1959

Bid price: 190,000 PLN

Wojciech Fangor

"N 37", 1963

Bid price: 380,000 PLN

Leszek Nowosielski

"Penetration of red", 1990

Bid price: 18,000 PLN

Stefan Gierowski

"CCCXCIII", 1977

Bid price: 75,000 PLN

Stefan Gierowski

"Krol Dawid", 1956

Bid price: 100,000 PLN

Jan Tarasin

"Collection" I, 1973

Bid price: 65,000 PLN

Jan Tarasin

"Shore" I, 1965

Bid price: 140,000 PLN

Jan Lebenstein

"Figure Axil 187" ("Owl"), 1963

Bid price: 130,000 PLN

Jan Lebenstein

"Reptile", 1974

Estimation: 120,000 - 180,000 PLN

Jonasz Stern

"Landscape", 1975

Price: 49,200 PLN

Jerzy Tchorzewski

"Mystery I", 1965

Bid price: 90,000 PLN

Teresa Rudowicz

"Composition 68/8"

Bid price: 17,000 PLN

Alfred Lenica

"War", 1957

Estimation: 90,000 - 150,000 PLN

Henryk Musialowicz

Form the series "Angels", 1994/6

Bid price: 15,000 PLN

Henryk Musialowicz

from the series "to remember", 1984

Bid price: 11,000 PLN

Jaroslaw Kozlowski

Untitled (Wdzydze '66)

Bid price: 19,000 PLN

Bronislaw Kierzkowski

"Fractural Composition number 241", 1959

Bid price: 70,000 PLN

Bronislaw Kierzkowski

Untitled #1, 1958

Bid price: 50,000 PLN

Marian Bogusz

"Painting in black", 1958

Bid price: 48,000 PLN

Zbigniew Makowski

Composition, 1961

Estimation: 70,000 - 100,000 PLN

Rajmund Ziemski

"Landscape 15/59", 1959

Bid price: 48,000 PLN

Erna Rosenstein

"the thrown away garbage", 1990

Estimation: 30,000 - 50,000 PLN

Erna Rosenstein

"Fog", 1988

Jadwiga Maziarska

Untitled

Bid price: 32,000 PLN

Aleksander Kobzdej

"E'largi", 1959

Bid price: 26,000 PLN

Jan Berdyszak

"Composition of circles X.", 1962

Price: 72,300 PLN

Krystyn Zielinski

"M.XXIV.65", 1965

Bid price: 9,500 PLN

Roman Opalka

Figure from "Comedians"

Bid price: 65,000 PLN

Teresa Pagowska

"Cat with a pink ear", 1996

Bid price: 26,000 PLN

Teresa Pagowska

"In the mirror", 2001

Bid price: 120,000 PLN

Teresa Pagowska

"Big walk (Shadows on the beach)", 1995

Bid price: 150,000 PLN

Krystyna Herling-Grudzinska

Figure with the cat

Bid price: 13,000 PLN

Leon Tarasewicz

Composition, 1993

Estimation: 110,000 - 180,000 PLN

Leon Tarasewicz

Untitled

Bid price: 19,000 PLN

Jacek Sempolinski

"The open brain", 2008

Price: 14,800 PLN

Hilary Krzysztofiak

"Willow", 1973

Bid price: 19,000 PLN

Ewa Kuryluk

"Two landscaped"

Estimation: 14,000 - 18,000 PLN

Wladyslaw Hasior

"Homemade wayside shrine from Brussels", 1990

Estimation: 20,000 - 30,000 PLN

Zdzislaw Beksinski

Untitled, 1972

Bid price: 110,000 PLN

Jerzy Duda-Gracz

"The initial agreement", 1986

Price: 51,300 PLN

Jerzy Duda-Gracz

"Relay team", 1900

Estimation: 45,000 - 60,000 PLN

Marek Sapetto

"Mannequin", 1974

Bid price: 4,500 PLN

Wladyslaw Jackiewicz

Composition

Bid price: 10,000 PLN

Lukasz Korolkiewicz

"Twins", 1988

Bid price: 70,000 PLN

Kiejstut Bereznicki

"Transformation", 1974

Bid price: 28,000 PLN

Jacek Sienicki

Portrait, 1992

Bid price: 22,000 PLN

Przemyslaw Brykalski

"Le golfe" ("The bay"), 1991

Price: 9,900 PLN

Judyta Sobel

"Woodstock", 1960

Bid price: 7,500 PLN

Edward Dwurnik

"Black Tulips", 1991

Bid price: 50,000 PLN

Edward Dwurnik

"Christ on the column", 1980

Bid price: 24,000 PLN

All selected objects on auction

All page - vertically All page - horizontally Miniatures